Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Angelina Jolie : a biography
Tác giả: Kathleen Tracy
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Filmmaking for dummies
Tác giả: Bryan Michael Stoller, Jerry Lewis
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Michael Moore : a biography [electronic resource]
Tác giả: Emily Schultz
Xuất bản: Toronto Ont: ECW Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Jennifer Lopez : a biography
Tác giả: Kathleen Tracy
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Encyclopedia of French film directors
Tác giả: Philippe Rège
Xuất bản: Lanham Maryland: Scarecrow Press, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Transmedia directors : artistry, industry, and new audiovisual aesthetics
Tác giả: Lisa Perrott, Holly Rodgers, Carol Vernallis
Xuất bản: New York: Bloomsbury Academic, 2020
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Scorsese and Religion
Tác giả: Christopher B Barnett, Christopher B Barnett, Clark J Elliston, Clark J Elliston
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Towards a Feminist Cinematic Ethics : Claire Denis, Emmanuel Levinas and Jean-Luc Nancy
Tác giả: Kristin Lene Hole
Xuất bản: Edinburgh: Edinburgh University Press, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  791.4302
 
Chris Colfer
Tác giả: Sarah Tieck
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
The Poitier effect : racial melodrama and fantasies of reconciliation
Tác giả: Sharon Willis
Xuất bản: Minneapolis London: University of Minnesota Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302/092
 
1

Truy cập nhanh danh mục