Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 178 kết quả
Colloquial English [sound recording] : a complete English language course
Tác giả: Gareth King, Georgina Bryce, James Folan, Angus Lyndsay, Kathryn Sharratt, Lawrence Sheldon
Xuất bản: New York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Czech : an essential grammar
Tác giả:
Xuất bản: London: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.86
 
Success with languages
Tác giả: Stella Hurd, Linda Murphy
Xuất bản: London aNew York: Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The linguistics encyclopedia
Tác giả: Kirste Malmkjær
Xuất bản: London New York: Routledge, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  410
 
Intermediate Russian [electronic resource] : a grammar and workbook
Tác giả: John Murray, Sarah Smyth
Xuất bản: London: Routledge, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.782421
 
Basic cantonese: a grammar and workbook
Tác giả: Virginia Yip, Stephen Matthews
Xuất bản: London: Routledge, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495
 
Basic Italian : A Grammar and Workbook
Tác giả: Stella Peyronel, Ian Higgins
Xuất bản: London: Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  458.2421
 
Colloquial Catalan : the complete course for beginners
Tác giả: Toni Ibarz, Alexander Ibarz
Xuất bản: : Routledge, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Colloquial Croatian
Tác giả: Hawkesworth Celia, Jovic Ivana
Xuất bản: : Routledge, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.8
 
Colloquial French 2 : the next step in language learning / Elspeth Broady
Tác giả: Elspeth Broady
Xuất bản: London: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  448.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục