Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1473 kết quả
Project scheduling handbook
Tác giả: Jonathan F Hutchings
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  690
 
The forest certification handbook
Tác giả: Ruth Nussbaum, Markku Simula
Xuất bản: London Sterling VA: Earthscan, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  634.920218
 
Springer handbook of robotics
Tác giả: Oussa Khatib, Bruno Siciliano
Xuất bản: Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  615.907
 
The soft drinks companion : a technical handbook for the beverage industry
Tác giả: Maurice Shachman
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  663.62
 
Nano and molecular electronics handbook
Tác giả: Sergey Edward Lyshevski
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.381
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: G Gauglitz, Tuan Vo-Dinh
Xuất bản: Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  543.5
 
The handbook of homogeneous hydrogenation
Tác giả: Cornelis J Elsevier, Johannes G de Vries
Xuất bản: Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  547.23
 
The Facts on File biology handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  570
 
The Facts on File physics handbook
Tác giả:
Xuất bản: New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  530
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục