Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 1474 kết quả (0.0156875 giây)
Project scheduling handbook
Tác giả: Jonathan F Hutchings
New York: Marcel Dekker, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 690
 
The forest certification handbook
Tác giả: Ruth Nussbaum
London Sterling VA: Earthscan, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 634.920218
 
Springer handbook of robotics
Tác giả: 
Berlin: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 629.892
 
Product safety evaluation handbook [electronic resource]
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 615.907
 
The soft drinks companion : a technical handbook for the beverage industry
Tác giả: Maurice Shachman
Boca Raton: CRC Press, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 663.62
 
Nano and molecular electronics handbook
Tác giả: 
Boca Raton: CRC Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 621.381
 
Handbook of spectroscopy
Tác giả: 
Weinheim Cambridge: WileyVCH, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 543.5
 
The handbook of homogeneous hydrogenation
Tác giả: 
Weinheim: WileyVCH, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 547.23
 
The Facts on File biology handbook
Tác giả: 
New York: Facts On File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 570
 
The Facts on File physics handbook
Tác giả: 
New York: Facts on File, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 530
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục