Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 18 kết quả (0.0156233 giây)
Handbook of Plant Biotechnology
Tác giả: 
: Wiley, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 660.6
 
Handbook of dietary fiber
Tác giả: Susan Sungsoo Cho
New York: Headquarters, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 612.39
 
Handbook of vegetable preservation and processing
Tác giả: 
New York: Marcel Dekker Inc, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 664.8
 
Handbook of air conditioning and refrigeration : Part 2
Tác giả: K. Wang Shan
NY: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 697.93
 
Handbook of evaporation technology
Tác giả: Paul E Minton
NJ: Noyes Publications, 1986
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 660.28426
 
Handbook of herbs and spices
Tác giả: K.V Peter
NY: Woodhead Publishing Limited, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 641.657
 
Handbook of indices of food quality and authenticity
Tác giả: Rekha S Singhal
Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 664
 
Handbook of hydrocolloids
Tác giả: G.O Phillips
Boca Raton: CRC, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 664.06
 
Process/Industrial Instruments and Controls Handbook
Tác giả: K. McMillan Gregory
New York: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 629.8
 
Handbook of Industrial Membrane Technology
Tác giả: Mark C Porter
New Jersey: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc: 660.2842
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục