Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2148 kết quả
Adobe Photoshop elements 9, digital classroom [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Sams teach yourself eBay in 10 minutes
Tác giả: Michael Miller
Xuất bản: Indianapolis IN: Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  381.177
 
Pay per click search engine marketing for dummies
Tác giả: Peter Kent
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.872
 
Internet routing architectures
Tác giả: Bassam Halabi
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press New Riders Pub, 1997
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.66
 
Professional Flash Lite mobile development [electronic resource]
Tác giả: Jermaine G Anderson
Xuất bản: Indianapolis IN: WroxWiley Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.696
 
Adobe Photoshop Lightroom 2 for digital photographers only
Tác giả: Rob Sheppard
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775.02856686
 
Deploying and troubleshooting Cisco wireless LAN controllers
Tác giả: Mark L Gress, Lee Johnson
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6
 
My iPad 2 [electronic resource]
Tác giả: Gary Rosenzweig
Xuất bản: Indianapolis IN: Que, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.16
 
Sams teach yourself Galaxy Tab in 10 minutes [electronic resource]
Tác giả: James F Kelly
Xuất bản: Indianapolis IN: Pearson Education Sams Pub, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.76
 
Adobe Photoshop CS4 digital classroom
Tác giả: Jennifer Smith
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.686
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục