Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1028 kết quả
Tuyển dụng và đãi ngộ người tài
Tác giả: Trần Thị Bích Nga, Nguyễn Văn Quì, Phạm Ngọc Sáu
Xuất bản: TpHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.311
 
Bài tập Nguyên lý kế toán
Tác giả: Bùi Văn Dương, Nguyễn Việt, Phạm Thanh Liêm, Võ Văn Nhị
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657
 
Cad trong thiết kế mạch in : Orcad 16 Eagle 5.10
Tác giả: Nguyễn Việt Hùng, Phạm Quang Huy, Trần Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: Hồng Đức, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381531
 
Chuyện quản trị doanh nghiệp : Những kỹ năng và kinh nghiệm quản trị trong thực tiễn kinh doanh ở Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo Kinh tế Sài Gòn Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh Thời báo Kinh tế Sài Gòn, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658
 
Các quá trình và thiết bị công nghệ hóa chất và thực phẩm. T. 1- Các quá trình và thiết bị cơ học. Quyển 2- Phần riêng b...
Tác giả: Trần Hùng Dũng, Hoàng Minh Nam, Nguyễn Văn Lục, Vũ Bá Minh
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. T.1- Các quá trình và thiết bị cơ học. Quyển 1- Khuấy-lắng lọc
Tác giả: Nguyễn Văn Lụa
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Quá trình và thiết bị công nghệ hóa học & thực phẩm. T.5- Quá trình và thiết bị truyền nhiệt. Quyển 2- Truyền nhiệt khôn...
Tác giả: Phạm Văn Bôn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664
 
Hướng dẫn thí nghiệm vật liệu điện-điện tử. Tập 1
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.30284
 
Đo lường xung điện áp cao
Tác giả: Hồ Nhật Chương
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3744
 
Kỹ thuật điện cao áp : bài tập
Tác giả: Hồ Văn Nhật Chương
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục