Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Cell cycle checkpoints and cancer
Tác giả: Mikhail V Blagosklonny
Xuất bản: Georgetown Tex: Landes Bioscience, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.99
 
Organ transplantation [electronic resource]
Tác giả: Michael M Abecassis, Dixon B Kaufman, Frank P Stuart
Xuất bản: Georgetown Tex: Landes Bioscience, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.954
 
Pediatric neurosurgery
Tác giả: David Frim, N Gupta
Xuất bản: Georgetown Tex: Landes Bioscience, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.48
 
Northwestern handbook of surgical procedures
Tác giả: Richard H Bell, Dixon B Kaufman
Xuất bản: Georgetown Tex: Landes Bioscience, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.91
 
The biology of genetic dominance
Tác giả: Reiner A Veitia
Xuất bản: Georgetown Tex: Landes Bioscience Eurekahcom, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  QH 450
 
The biology of genetic dominance
Tác giả: Reiner A Veitia
Xuất bản: Georgetown Tex: Landes Bioscience Eurekahcom, c2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  611.01816
 
Synthetic polymers for biotechnology and medicine [electronic resource]
Tác giả: Ruth Freitag
Xuất bản: Georgetown Tex Austin Tex: Landes Bioscience Eurekahcom, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Autophagy
Tác giả: Daniel J Klionsky
Xuất bản: Georgetown Tex Austin Tex: Landes Bioscience Eurekahcom, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.9
 
Cell-cell channels
Tác giả: Peter W Barlow, Dieter Volkmann, F Baluška
Xuất bản: Georgetown Tex New York: Landes BioscienceEurekahcom Springer Sciencebusiness Media, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.6
 
Genetically modified mosquitoes for malaria control
Tác giả: Christophe Boëte
Xuất bản: Georgetown Tex New York: Landes BioscienceEurekahcom Springer ScienceBusiness Media Landes BioscienceEurekahcom Springer ScienceBusiness Media, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WC 765
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục