Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 24 kết quả
Erlang and OTP in action
Tác giả: Martin Logan, Richard Carlsson, Eric Merritt
Xuất bản: Stamford CT: Manning Pub Co, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.133
 
Advances in international accounting Volume 15 elektronisk ressurs
Tác giả: J Timothy Sale
Xuất bản: Stamford CT: JAI Press, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Cruising guide to Tahiti and the French Society Islands
Tác giả: Marcia Davock, Julius M Wilensky
Xuất bản: Stamford CT: Wescott Cove Pub Co, 1985
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  919.62
 
Fundamentals of mechatronics
Tác giả: Musa Jouaneh
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Business law : text and cases
Tác giả: Kenneth W Clarkson, Kenneth W Clarkson, Frank B Cross, Roger LeRoy Miller
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Steel design
Tác giả: William T Segui
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.1
 
American government : institutions & policies
Tác giả: James Q Wilson, Meenekshi Bose, John J Dilulio
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320.473
 
Microelectronic circuits : analysis and design
Tác giả: Muhammad H Rashid
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Chemistry & chemical reactivity
Tác giả: John C Kotz, John Raymond Townsend, David A Treichel, Paul Treichel
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Biochemistry
Tác giả: Mary K Campbell, Shawn O Farrell
Xuất bản: Stamford CT: Cengage Learning, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục