Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Fundamentals of English grammar
Tác giả: Betty Schrampfer Azar
Xuất bản: White Plains NY: Longman, 2003
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Longman preparation course for the TOEFL test : next generation iBT
Tác giả: Deborah Phillips
Xuất bản: White Plains NY: PearsonLongman, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
Longman preparation course for the TOEFL test : iBT
Tác giả: Deborah Phillips
Xuất bản: White Plains NY: Pearson EducationLongman, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Writing academic English
Tác giả: Alice Oshima, Ann Hogue
Xuất bản: White Plains NY: PearsonLongman, 2006
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.1
 
First steps in academic writing
Tác giả: Ann Hogue
Xuất bản: White Plains NY: Pearson Education, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.042
 
Fundamentals of Academic Writing : The Longman Academic Writing Series, Level 1
Tác giả: Linda Butler
Xuất bản: White Plains NY: Pearson Education, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.6
 
Teaching by principles : an interactive approach to language pedagogy
Tác giả: H Douglas Brown, Heekyeong Lee
Xuất bản: White Plains NY: Pearson Education, 2015
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  418.0071
 
Contemporary topics 2 : academic listening and note-taking skills
Tác giả: Ellen Kisslinger,
Xuất bản: White Plains NY: Pearson Education, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
What a life! : stories of amazing people
Tác giả: Milada Broukal
Xuất bản: White Plains NY: Longman, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.6
 
Longman complete course for the TOEFL test : preparation for the computer and paper tests
Tác giả: Deborah Phillips
Xuất bản: White Plains NY: Longman, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục