Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1202 kết quả
Hướng dẫn giảng dạy các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam : Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam
Tác giả: Kee Young Kim, Raj Komaran, Osamu Nariai, Gilbert Tan Yip Wei
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.007
 
Toán cao cấp giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
Tác giả: Đỗ Công Khanh
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.3
 
Kế toán quản trị nhà hàng khách sạn
Tác giả: Nguyễn Văn Dung
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.837
 
Phân tích tài chính doanh nghiệp
Tác giả: Lê Hoàng Vinh, Lê Mạnh Hưng, Lê Thị Thanh Hà, Ngô Kim Phượng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Cẩm nang sử dụng các thì tiếng anh : English verb tenses in use
Tác giả: Nguyễn Phương Mai
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  425
 
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 1
Tác giả: Hung Q Nguyen, Michael Hackett, Bob Johnson, Nguyễn Thanh Bình, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.14
 
Kiểm thử các ứng dụng web = Testing applications on the web. Tập 2
Tác giả: Hung Q Nguyen Michael Hackett, Bob Johnson, Nguyễn Thanh Bình, Trương Anh Tuấn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.14
 
Pháp luật đại cương
Tác giả: Đoàn Công Thức, Nguyễn Thị Bé Hai
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Kế toán giá thành
Tác giả: Phan Đức Dũng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.42
 
Ngân hàng thương mại cổ phần thành phố Hồ Chí Minh : Nhìn lại 1 chặng đường phát triển
Tác giả: Phạm Văn Năng, Trần Hoàng Ngân, Trương Quang Thông
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.12
 

Truy cập nhanh danh mục