Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 828 kết quả
Tuyến điểm du lịch Việt Nam
Tác giả: Bùi Thị Hải Yến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  915.97
 
Giáo trình Luật dân sự Việt Nam . Tập 1
Tác giả: Lê Đình Nghị
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346
 
Kinh tế học vĩ mô : giáo trình dùng trong các trường đại học, cao đẳng khối ngành kinh tế
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2005
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  339
 
Một số văn bản hướng dẫn thi hành luật phòng, chống ma túy trong trường học
Tác giả: Bộ giáo dục và đào tạo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.07
 
Đại cương lịch sử văn hóa Việt Nam . Tập 1
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Đại cương lịch sử văn hóa việt nam . Tập 2
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Đại cương lịch sử văn hóa việt nam . Tập 3
Tác giả: Nguyễn Khắc Thuần
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 
Hỏi đáp trò chơi dân gian Việt Nam
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Địa lí du lịch cơ sở lí luận và thực tiễn phát triển ở Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Minh Tuệ, Vũ Đình Hòa
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
Khu vực học và nhập môn Việt Nam học
Tác giả: Trần Lê Bảo
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.7
 

Truy cập nhanh danh mục