Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 240 kết quả
Tóm lược ngữ pháp tiếng Nga
Tác giả: I M Pun- ki- na, Cu-dơ-ne-xốp PX, Dương Đức Niệm
Xuất bản: TPHCM: Thế Giới, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  491.75
 
Quốc gia khởi nghiệp câu chuyện về nên kinh tế thần kỳ của Israel = Start-up nation : the story of Israel's economic mir...
Tác giả: Dan Senor, Trí Vương, Saul Singer
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.95694
 
Vo Trong Nghia Architects
Tác giả: Võ Trọng Nghĩa
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  720.9
 
Làn sóng thứ ba kỷ nguyên mới trong ngành kinh doanh theo mạng
Tác giả: Richard Poe
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.4
 
Các lý thuyết xã hội học hiện đại
Tác giả: Gunter Endruweit
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  301.01
 
Nghiên cứu xã hội thực nghiệm
Tác giả: Kromrey Helmyt, Hồ Kim Tộ
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 1999
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  300
 
Từ điển thuật ngữ khoa học kinh tế và xã hội
Tác giả: Piriou Jean-Paul, Nguyễn Đức Dị, Nguyễn Duy Toàn
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  330.03
 
Kinh tế tư nhân Việt Nam trong tiến trình hội nhập
Tác giả: Trịnh Thị Hoa Mai
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.9597
 
Môi trường sinh thái
Tác giả: Jacques Verniner, Trần Chí Đạo, Trương Thị Chí
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577.26
 
Liên kết kinh tế Asean vấn đề và triển vọng
Tác giả: Trần Đình Thiên
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9
 

Truy cập nhanh danh mục