Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 204 kết quả
Bài tập kinh tế lượng với sự trợ giúp của eviews
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Thành Cả, Nguyễn Thị Ngọc Thanh, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Toàn cầu hóa du lịch và địa phương hóa du lịch : kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế
Tác giả:
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  338.4791
 
Luật kinh doanh
Tác giả:
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Tổ chức hoạt động dạy học đại học
Tác giả: Trần Thị Hương
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.125
 
Các văn bản pháp lý liên quan đến công tác kiểm định chất lượng giáo dục
Tác giả: Nguyễn Hội Nghĩa
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  344.59707
 
Sổ tay dành cho kiểm định viên kiểm định chất lượng giáo dục cấp cơ sở giáo dục
Tác giả: Nhiều tác giả, Nguyễn Hội Nghĩa
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378
 
Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Thanh toán Quốc tế / Chủ biên…[ Và những người khác]
Tác giả: Hoàng Thị Minh Ngọc, Nguyễn Tiến Dũng, Phan Chung Thuỷ, Trần Phương Thảo, Võ Thị Tuyết Ngân
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại Học Mở Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.45
 
Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của Eviews
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thành Cả, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của Eviews
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thành Cả, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục