Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 31 kết quả
Tổ chức hoạt động dạy học đại học
Tác giả: Trần Thị Hương
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  378.125
 
Check your english vocabulary for business and administration : Kiểm tra từ vựng tiếng anh kinh doanh và quản lý dành cho học sinh - sinh viên
Tác giả: Nguyễn Hoàng Thanh Ly, Ái Vy Đặng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.02465
 
Hành trình đi tìm ý tưởng sáng tạo
Tác giả: Huỳnh Văn Sơn
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  153.35
 
Giáo trình Tâm lý học lứa tuổi & Tâm lý học phạm
Tác giả: Bùi Hồng Hà, Huỳnh Lâm Anh Chương, Lý Minh Tiên, Nguyễn Thị Tứ ( Chủ biên )
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
Những chiến lược khác biệt để phát triển thương hiệu
Tác giả: Công Minh, Tiến Huy
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.827
 
Giáo trình tâm lý học lứa tuổi tâm lý học phạm
Tác giả: Phạm Minh Quyền, Huỳnh Cát Dung, Nguyễn Thị Yến
Xuất bản: TPHCM: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
Tâm lý phạm
Tác giả: Đoàn Huy Oánh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản
Tác giả: Nguyễn Thức Thành Tín, Nguyễn Thức Thành Tín, Phạm Song Hoàng Phúc, Viên Thế Khánh Toàn, Vũ Triết Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Những gợi ý hữu ích dành cho các kỳ thi Ielts : Các bài kiểm tra và gợi ý thực hành IELTS nghe - nói- đọc - viết
Tác giả: Diễm Ly, Minh Đạo
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
Cha mẹ đọc, con thành tài
Tác giả: Nguyễn Phùng Phong
Xuất bản: TP HCM: Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  649.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục