Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
The feast of the goat
Tác giả: Mario Vargas Llosa
Xuất bản: London: Faber, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  863.64
 
The unbearable lightness of being
Tác giả: Robert A Heinlein, Robert A Heinlein cm
Xuất bản: : Faber and Faber, 1985
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  891.8635
 
The dying of the light
Tác giả: Michael Dibdin
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1994
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Rites of passage
Tác giả: William Golding
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1980
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
Is that a fish in your ear? : translation and the meaning of everything
Tác giả: David Bellos
Xuất bản: New York: Faber and Faber, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (epub)
ddc:  418
 
Cities for a small planet
Tác giả: Richard George Rogers, Philip Gumuchdjian
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307.76
 
Laurel Canyon : the inside story of rock-and-roll's legendary neighborhood
Tác giả: Michael Walker
Xuất bản: New York: Faber and Faber, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  781.66
 
The Ashley book of knots
Tác giả: Clifford W Ashley
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1944
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  623.8882
 
God's gift to women
Tác giả: Don Paterson
Xuất bản: London: Faber and Faber, 1997
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.914
 
1

Truy cập nhanh danh mục