Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 49 kết quả
Essentials of medical physiology
Tác giả: K Sembulingam, Prema Sembulingam
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Essentials of medical physiology
Tác giả: K Sembulingam, Prema Sembulingam
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Textbook of biochemistry for medical students
Tác giả: D M Vasudevan, S Sreekumari, Kannan Vaidyanathan
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Bros Medical Publishers, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Paniker's textbook of medical parasitology
Tác giả: C K Jayaram Paniker, Sougata Ghosh
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers P Ltd, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9
 
Atlas of fiberoptic bronchoscopy
Tác giả: Rajendra Prasad
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Medical, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.2307545
 
Textbook of medical biochemistry
Tác giả: M N Chatterjea, Rana Shinde
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publications P Ltd, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612
 
Textbook of biochemistry for medical students
Tác giả: D M Vasudevan, S Sreekumari, Kannan Vaidyanathan
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Publishers P LTD, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Principles of forensic medicine and toxicology
Tác giả: Rajesh Bardale
Xuất bản: New Delhi: Jaypee Brothers Medical Pub, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  614.10954
 
Pediatric Infectious Disease
Tác giả:
Xuất bản: : Jaypee Brothers Medical Publisher, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Basic ophthalmology
Tác giả: Renu Jogi
Xuất bản: New Delhi India: Jaypee Brothers Medical Publishers, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục