Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Wilderness Rescue Pilot [electronic resource]
Tác giả: William David Thomas
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.34
 
Sewer Inspector [electronic resource]
Tác giả: Geoffrey M Horn
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  628
 
The Amazing Human Body [electronic resource]
Tác giả: Kristi Lew
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  612.2
 
The Chernobyl Disaster [electronic resource] : Legacy and Impact on the Future of Nuclear Energy
Tác giả: Wil Mara
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.17
 
Movie Stunt Worker elektronisk ressurs
Tác giả: William David Thomas
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43028
 
Oil Rig Worker elektronisk ressurs
Tác giả: William David Thomas
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  622.3381
 
Raccoons elektronisk ressurs
Tác giả: Steven Otfinoski
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.7632
 
Modern Humans [electronic resource]
Tác giả: Rebecca Stefoff
Xuất bản: Tarrytown: Marshall Cavendish, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  569.9
 
Email Etiquette [electronic resource] : A Fresh Look at Dealing Effectively with e-mail, Developing Great Style, and Wri...
Tác giả: Shirley Taylor
Xuất bản: London: Marshall Cavendish, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808.06665
 
Expository eureka [electronic resource] : model expository essays for today's secondary school students
Tác giả: Diana Tham
Xuất bản: Singapore Tarrytown NY: Marshall Cavendish, 2013
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục