Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 261 kết quả
Education in Rwanda : rebalancing resources to accelerate post-conflict development and poverty reduction
Tác giả: Bank World
Xuất bản: nt: World Bank, 2006
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  370.967571
 
China engaged : Integration with the global economy
Tác giả: World Bank The
Xuất bản: USA: World Bank, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  337.51
 
East Asia : The road to recovery
Tác giả: Bank World
Xuất bản: USA: World Bank, 1998
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.095
 
Poverty in Guatemala
Tác giả: World Bank The
Xuất bản: Washington DC: The World Bank, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  339.4
 
World Development Indicators 2008
Tác giả:
Xuất bản: Herndon World Bank Publications: , 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.9
 
Doing Business in 2004
Tác giả: Bank World
Xuất bản: nt: A World Bank Publication, 2003
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  382.4
 
Doing Business in 2005
Tác giả: Bank World
Xuất bản: nt: A World Bank Publication, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  382.4
 
Energy Services for the World's Poor
Tác giả: World Bank The
Xuất bản: USA: World Bank Publications, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  333.79
 
Private capital flows to developing countries : the road to financial integration
Tác giả: Bank World
Xuất bản: USA: Oxford University Press for the World Bank, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.673
 
Fiscal management in adjustment lending
Tác giả: Jayati Datta Mitra, Bank World
Xuất bản: USA: World Bank, 1997
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.1532
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục