Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Variational methods in nonconservative phenomena
Tác giả: B D Vujanović, S E Jones
Xuất bản: San Diego CA: ACADEMIC PRESS, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530.1
 
Concrete mathematics : a foundation for computer science
Tác giả: Ronald L Graham, Donald Ervin Knuth, Oren Patashnik
Xuất bản: Reading Mass: AddisonWesley, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
The Amateur Naturalist
Tác giả: Gerald Durrell
Xuất bản: : Knopf, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  574
 
QCD spectral sum rules
Tác giả: Stephan Narision
Xuất bản: Singapore: World Scientific, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  539.7548
 
Quantum Theory of Angular Momentum
Tác giả: D A Varshalovich, V K Khersonskii, A N Moskalev
Xuất bản: New york: World Scientific, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  530.12
 
Concrete Mathematics
Tác giả: Ronald L Graham/Donald E Knuth/Oren Patashnik
Xuất bản: : AddisonWesley, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Dictionary of biochemistry and molecular biology
Tác giả: J Stenesh
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley Sons Inc, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (chm)
ddc:  574.192
 
Schaum's outline of theory and problems of matrix operations [electronic resource]
Tác giả: Richard Bronson
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.9434
 
Wonderful life : the Burgess Shale and the nature of history
Tác giả: Stephen Jay Gould
Xuất bản: New York: WW Norton, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  560
 
Advanced engineering electromagnetics
Tác giả: Constantine A Balanis
Xuất bản: New York: Wiley, 1989
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục