Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 320 kết quả
La raison morphologique : hommage à la mémoire de Danielle Corbin
Tác giả: Daniell Corbin, Bernar Fradin
Xuất bản: Amsterdam Philadelphia: John Benjamins Pub Co, c2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  415
 
Bio-inorganic hybrid nanomaterials : strategies, syntheses, characterization and applications
Tác giả: Katsuhiko Ariga, Yuri Lvov, Eduardo Ruiz-Hitzky
Xuất bản: Weinheim Chichester: WileyVCH John Wiley distributor, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Geometrical geodesy : using information and computer technology
Tác giả: Maarten Hooijberg
Xuất bản: Berlin New York: Springer, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  526.1
 
Invariant algebras and geometric reasoning
Tác giả: Hongbo Li
Xuất bản: Singarore Hackensack NJ: World Scientific, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  512.57
 
This gaming life : travels in three cities
Tác giả: Jim Rossignol
Xuất bản: Ann Arbor: University of Michigan Press University of Michigan Library, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  305.897
 
Rourke's world of science encyclopedia
Tác giả: Marcia S Freeman
Xuất bản: Vero Beach FL: Rourke Pub, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  503
 
Bulbs in the basement, geraniums on the windowsill : how to grow and overwinter 165 tender plants
Tác giả: Alice McGowan, Brian McGowan
Xuất bản: North Adams MA: Storey Pub, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  635.9
 
Equine neurology
Tác giả: Martin Furr, Stephen M Reed
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.1
 
Living with asthma
Tác giả: William E Berger
Xuất bản: New York NY: Facts On File, c2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92238
 
Disaster response
Tác giả: Fred C Pampel
Xuất bản: New York: Facts on File, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.34
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục