Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Sổ tay dung sai lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay tra cứu mạng viễn thông
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3821
 
Sổ tay thiết kế cơ khí. T3
Tác giả: Hà Văn Vui
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay hệ thống cơ điện tử
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Sổ tay gia công cơ
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.8
 
Sổ tay kỹ sư điện tử
Tác giả: Donald GFink, Donld Christianse
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.381
 
Sổ tay sử dụng nông dược
Tác giả: Công Ty Thuốc Sát Trùng Việt Nam
Xuất bản: TpHCM: Nông Nghiệp, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  632.9
 
Sổ tay bảo dưỡng đường ôtô
Tác giả: Ken Atkinson
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625
 
Sổ tay Kỹ thuật thi công nhà ở gia đình
Tác giả: Nguyễn Bá Đô
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.8
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục