Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Sổ tay người dịch tiếng Anh = A handbook for the english language translator
Tác giả: Hữu Tiến, Hữu Ngọc, Ngô Văn Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  428.02
 
Pump Handbook - Part 1
Tác giả: Igor J Karassik, Paul Cooper, Charles C Heald, Joseph P Messina
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  621.69
 
The Nalco Water Handbook - Part 1
Tác giả: Frank N Kemmer
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1988
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  628.162
 
Facility Piping Systems Handbook - Part 1
Tác giả: Michael Frankel
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  621.8672
 
Building design and construction : Handbook
Tác giả: S Merritt Frederick
Xuất bản: NY: McGrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  690
 
Khiêu vũ với ngòi bút cùng phù thủy quảng cáo hàng đầu nước Mỹ = : The Adweek copywriting handbook the ultimate guide t...
Tác giả: Joseph Sugarman, Nguyễn Thụy Khánh Chương
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2017
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  659.1
 
Piping Handbook - Part 1
Tác giả: Mohinder L Nayyar
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2000
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  621.8672
 
Process/Industrial Instruments and Controls Handbook
Tác giả: K McMillan Gregory, M Considine Douglas
Xuất bản: New York: McGrawHill, 1999
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  629.8
 
Handbook of Industrial Membrane Technology
Tác giả: Mark C Porter
Xuất bản: New Jersey: Noyes Publications, 1990
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (rar)
ddc:  660.2842
 
Broadband telecommunications handbook
Tác giả: J Bates Regis
Xuất bản: NY: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  384
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục