Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 145 kết quả
Fitness for dummies
Tác giả: Suzanne Schlosberg, Liz Neporent
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness for dummies
Tác giả: Suzanne Schlosberg, Liz Neporent
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness & wellness
Tác giả: Werner W K Hoeger, Sharon A Hoeger
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Food for fitness [electronic resource]
Tác giả: Anita Bean
Xuất bản: London: A C Black, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness weight training
Tác giả: Thomas R Baechle, Roger W Earle
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
The 90-day fitness challenge
Tác giả: Phil Parham, Amy Parham
Xuất bản: Eugene Or: Harvest House Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
The complete idiot's guide to fitness
Tác giả: Claire Walter, Annette Tȧnnande Bank
Xuất bản: Indianapolis IN: Alpha Books, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Nutrition for health, fitness, & sport
Tác giả: Melvin H Williams, Dawn E Anderson, Eric S Rawson
Xuất bản: New York NY: McGraw Hill, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục