Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 824 kết quả
Nordic Journal of Media Studies
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Job searching with social media for dummies
Tác giả: Joshua Waldman
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley and Sons Inc, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
SocialCorp : social media goes corporate
Tác giả: Joel Postman
Xuất bản: Berkeley CA: New Riders, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.45
 
The Media Welfare State Nordic Media in the Digital Era
Tác giả: Trine Syvertsen, Gunn Enli, Ole J Mjos, Hallvard Moe
Xuất bản: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.230948
 
The Media Welfare State : Nordic Media in the Digital Era
Tác giả: Trine Syvertsen, Gunn Enli, Ole J Mjos, Hallvard Moe
Xuất bản: Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  302.230948
 
Social media marketing : an hour a day
Tác giả: Dave Evans
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.230688
 
The Evolution of Media Communication
Tác giả: Beatriz Peña Acuña
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  623.87
 
Global Media and China
Tác giả:
Xuất bản: : SAGE Publishing, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Digital youth : the role of media in development
Tác giả: Kaveri Subrahmanyam, David Šmahel
Xuất bản: New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.2310835
 
Nazism and Neo-Nazism in Film and Media
Tác giả: Jason Lee
Xuất bản: Amsterdam: Amsterdam University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  791.4565843
 

Truy cập nhanh danh mục