Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 66 kết quả
Sổ tay dung sai lắp ghép
Tác giả: Ninh Đức Tốn
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay pháp luật dành cho người dân
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Sổ tay tra cứu mạng viễn thông
Tác giả: Tổng cục bưu điện
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3821
 
Sổ tay thiết kế cơ khí. T3
Tác giả: Hà Văn Vui
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Sổ tay hệ thống cơ điện tử
Tác giả: Nguyễn Ngọc Phương
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia TPHCM, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621
 
Sổ tay gia công cơ
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.815
 
Sổ tay pháp luật và kỹ năng hoạt động dành cho cán bộ cấp cơ sở
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2011
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  340
 
Sổ tay thẩm phán
Tác giả: Lê Hồng Hải
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  347.014
 
Sổ tay kỹ sư công nghệ chế tạo máy
Tác giả: Trần Văn Địch, Lưu Văn Nhang, Nguyễn Thanh Mai
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.8
 
Sổ tay người dịch tiếng Anh = A handbook for the english language translator
Tác giả: Hữu Tiến, Hữu Ngọc, Ngô Văn Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  428.02
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục