Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 4025 kết quả
Beginning theory : an introduction to literary and cultural theory
Tác giả: Peter Barry
Xuất bản: Manchester New York New York: Manchester University Press Distributed exclusively in the USA by Palgrave, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801
 
Anatomy of criticism : four essays
Tác giả: Northrop Frye
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801
 
The Paul de Man notebooks
Tác giả: Paul De Man, Martin McQuillan
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801.95
 
The Norton anthology of theory and criticism
Tác giả: Vincent B Leitch
Xuất bản: New York: Norton, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  801.95
 
A companion to rhetoric and rhetorical criticism
Tác giả: Walter Jost, Wendy Olmsted
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
Key writers on art
Tác giả: Chris Murray
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Art History : Key writers on art
Tác giả: Chris Murray
Xuất bản: London New York: Routledge, 2003
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  701
 
Historicism
Tác giả: Paul Hamilton
Xuất bản: London New York: Routledge, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801
 
The art of watching films
Tác giả: Joseph M Boggs, Dennis W Petrie
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.43
 
The Cambridge history of literary criticism
Tác giả: George Alexander Kennedy
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801/.95/09
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục