Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 486 kết quả
Những thành tựu phát minh mới nhất trong khoa học kỹ thuật thế kỷ XX
Tác giả: Trần thuật Bành, Trần thiện Dư
Xuất bản: Hà Nội: Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  608
 
Kỹ thuật thi công
Tác giả: Lê Khánh Toàn, Đặng Công Thuật, Đặng Hưng Cầu, Đinh Như Thảo, Phạm Quang Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624
 
Kỹ thuật thi công
Tác giả: Lê Khánh Toàn, Đặng Công Thuật, Đặng Hưng Cầu, Đinh Như Thảo, Phạm Quang Vinh
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2018
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624
 
Kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Trịnh Văn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Phan Ngọc Bích
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật Robot
Tác giả: Đào Văn Hiệp
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Điện kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Xuân Phú
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật điện
Tác giả: Đặng Văn Hào, Lê Văn Doanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3
 
Kỹ thuật cháy
Tác giả: Trần Gia Mỹ
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.402
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục