Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 61 kết quả
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.4
 
Kỷ yếu Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XVII 2015
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, 2015
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  607
 
Kỷ yếu Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XVII 2014
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  607.2
 
Đánh giá nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.4
 
Phương pháp luận nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.42072
 
Đánh giá nghiên cứu khoa học
Tác giả: Vũ Cao Đàm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2011
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  001.4
 
Kỷ yếu Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka lần XVII 2013
Tác giả:
Xuất bản: TP HCM: Trung tâm Phát triển Khoa học và Công nghệ Trẻ, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  607.2
 
Phương pháp nghiên cứu khoa học : tài liệu chuyên khảo phục vụ nghiên cứu trong hoạt động xây dựng
Tác giả: Nguyễn Tuấn Anh, Bùi Mạnh Hùng, Lê Thị Minh Phương
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.072
 
Kỷ yếu hội nghị sinh viên nghiên cứu khoa học 2018
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  607
 
Đi vào nghiên cứu khoa học
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp TPHCM, 2015
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.42072
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục