Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 366 kết quả
Sinh hóa học hiện đại theo sơ đồ
Tác giả: Ia Musil, K Kunz, Mai Xuân Lương, Nguyễn Đình Huyên, O Novakova
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 1987
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
sinh y học
Tác giả: Đoàn Thị Giáng Hương, Nguyễn Hữu Trí, Nguyễn Quốc Trân, Nguyễn Thanh Thủy, Nguyễn Văn Thiện, Phan Sỹ An, Phan Thị Lê Minh
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612.014
 
Hóa sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Hiền, Vũ Thy Thư
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư phạm, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  574.192
 
Sinh thái học đất
Tác giả: Vũ Quang Mạnh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  577
 
sinh học
Tác giả: Nguyễn Thị Kim Ngân, Nguyễn Văn An
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  571.4
 
Hóa sinh học : Sách dùng đào tạo dược sỹ đại học
Tác giả: Nguyễn Xuân Thắng, Đào Kim Chi, Nguyễn Văn Đồng, Phạm Quang Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Y Học, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Hóa sinh học : Sách dùng đào tạo dược sĩ Cao đẳng, Đại học
Tác giả: Đào Thị Mai Anh, Đỗ Hồng Quảng, Nguyễn Thị Loan, Nguyễn Thị Mai Hương, Nguyễn Văn Rư, Nguyễn Xuân Bắc, Nguyễn Xuân Thắng, Nguyễn Thị Lập, Phùng Thanh Hương
Xuất bản: Hà Nội: Y học, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Giáo trình Sinh hóa học. Phần 1- Sinh hóa học tĩnh
Tác giả: Đinh Ngọc Loan, Đỗ Hiếu Liêm, Lê Thị Phương Hồng, Nguyễn Phước Nhuận, Phan Thế Đồng
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  572
 
Sinh học người
Tác giả: Nguyễn Như Hiền, Chu Văn Mẫn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  612
 
Tin - sinh học
Tác giả: Nguyễn Văn Cách
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  570.285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục