Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 113 kết quả
Vật liệu công nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng, Tôn Thất Nguyên Thy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Vật liệu mới
Tác giả: Nguyễn Phụ Thượng Lưu
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Vật liệuvật liệu mới
Tác giả: Phạm Phố, Lương Thị Hương Giang, Nghiêm Hùng, Phạm Huy Bình
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
Vật liệu xây dựng
Tác giả: Phùng Lự, Khắc Trí, Phạm Duy Hữu
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.18
 
Vật liệu dệt may
Tác giả: Trần Thị Kim Phượng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  677
 
Vật liệu xây dựng
Tác giả: Lê Thị Hạnh, Nguyễn Thị Thanh Hương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18
 
Sức bền vật liệu
Tác giả: Nguyễn Bá Đường
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.112
 
Vật Liệu Xây Dựng
Tác giả: Phùng Văn Lự
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  624.18
 
Vật liệu cơ khí
Tác giả: Cao Văn Sâm, Nguyễn Đức Thọ, Vũ Xuân Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.1
 
Vật liệu dệt
Tác giả: Nguyễn Văn Lân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  677.0283
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục