Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 32 kết quả
Thiết bị Facts trong hệ thống điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31913
 
Nghiên cứu ứng dụng công nghệ mạng nơ rôn điều khiển cánh tay máy
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Trường Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Hướng dẫn thiết kế cung cấp điện
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31
 
Đo lường và điều khiển dùng máy tính
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.8
 
Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp thành phố chủ đề bàn về nội dung và phương pháp giảng dạy lĩnh vực Tài chính - Ngân hàng và...
Tác giả: Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  332.07
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Điều khiển Robot 2 bánh tự cân bằng sử dụng kỹ thuật điều khiển trượt
Tác giả: Hoàng Nguyên Phước, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Ứng dụng biến tần đa bậc trong hệ thống điện mặt trời nối lưới
Tác giả: Nguyễn Văn Vịnh, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục