Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Lãng du trong văn hóa xứ sở hoa anh đào
Tác giả: Hữu Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và truyền thông, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.0952
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam
Tác giả: Hữu Ngọc,
Xuất bản: Hà Nội: Thế Giới, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.1 - Đất Việt
Tác giả: Hữu Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.2- Lịch sử - truyền thống
Tác giả: Hữu Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Lãng du trong văn hóa Việt Nam. T.3 - Văn hóa - Bản sắc dân tộc - Văn học - Nghệ thuật
Tác giả: Hữu Ngọc
Xuất bản: Hà Nội: Kim Đồng, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  306.09597
 
Truyện cổ Grim
Tác giả: Hữu Ngọc
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.20943
 
Sổ tay người dịch tiếng Anh = A handbook for the english language translator
Tác giả: Hữu Tiến, Hữu Ngọc, Ngô Văn Trọng
Xuất bản: Hà Nội: Thế giới, 2015
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  428.02
 
1

Truy cập nhanh danh mục