Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 51 kết quả
Năng lượng tái tạo
Tác giả: Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.042
 
Vận hành hệ thống điện và tối ưu hóa phân bố công suất
Tác giả: Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3191
 
Phân tích hệ vi lưới độc lập năng lượng điện mặt trời và gió
Tác giả: Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2023
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc: 
 
Mô hình hóa máy điện
Tác giả: Huỳnh Châu Duy,
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2021
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.31042
 
Hệ pin quang điện năng lượng mặt trời điều khiển và vận hành
Tác giả: Huỳnh Châu Duy,
Xuất bản: TP HCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.31244
 
Nghiên cứu điều khiển bám điểm công suất cực đại của một hệ pin mặt trời
Tác giả: Nguyễn Duy An, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.31244
 
Nghiên cứu bài toán tối ưu công suất của hệ thống chuyển đổi năng lượng gió
Tác giả: Hà Chí Kiên, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu bài toán tối ưu hóa công suất tuabin gió
Tác giả: Vũ Hạnh Chiêu, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
Nghiên cứu hệ thống chuyển đổi năng lượng sóng biển thành năng lượng điện
Tác giả: Bùi Đăng Linh, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312134
 
Nghiên cứu và phân tích mô hình máy phát điện gió
Tác giả: Lưu Tuấn Kiệt, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312136
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục