Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Nghiên cứu công nghệ sản xuất sữa chua trà xanh
Tác giả: Trần Mạnh Tùng, Lê Thị Hồng Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu quy trình công nghệ sản xuất Necta từ trái cóc
Tác giả: Nguyễn Văn Tuấn, Lê Thị Hồng Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình phụ gia thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Phú Đức, Lê Thị Hồng Ánh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.06
 
Giáo trình vệ sinh an toàn thực phẩm
Tác giả: Lê Thị Hồng Ánh, Cao Xuân Thủy
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  363.192
 
Nghiên cứu công nghệ sản xuất necta chanh muối xí muội
Tác giả: Hoàng Thị Trúc Linh, Lê Thị Hồng Ánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình phân tích hóa lý thực phẩm 1
Tác giả: Lê Thị Hồng Ánh, Nguyễn Cẩm Hường, Nguyễn Thị Hải Hòa, Phạm Thị Cẩm Hoa, Vũ Hoàng Yến
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  664.07
 
Giáo trình hóa sinh học thực phẩm
Tác giả: Lê Thị Hồng Ánh, Lê Thị Thúy Hằng, Nguyễn Phan Khánh Hòa, Nguyễn Thị Thu Sang, Nguyễn Thủy Hà, Trần Thị Minh Hà
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  664.024
 
1

Truy cập nhanh danh mục