Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
Bộ nguyên tắc của Unidroit về hợp đồng thương mại quốc tế 2004
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Từ điển bách khoa, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.07
 
Tuyển tập truyện ngắn - thơ - ca - trường ca
Tác giả: Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9223
 
Ảnh hưởng của thuốc bảo vệ thực vật đến ĐDSH trên ruộng trồng cây dưa leo tỉnh Long An
Tác giả: Lê Nguyễn Minh Hằng, Nguyễn Thị Hai
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ddc:  363.738498
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp giải tích hàm một biến lý thuyết chuỗi
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh hằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp giải tích hàm một biến lý thuyết chuỗi
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh hằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp đại số tuyến tính
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  512.5
 
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến : Toán 3
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục