Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 17 kết quả
Xây dựng nhanh hệ thống bán hàng qua mạng bằng Visual Web Developer
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Phương Lan
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.2768
 
Phân tích tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH MTV Bảo Trân Châu
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Lê Đình Thái
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến động lực làm việc của công chức tại cục thuế tp. HCM
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Huy, Lê Quang Hùng
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.314
 
Pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản ở tòa án nhân dân
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Thư, Bành Quốc Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  346.078
 
Hoàn thiện tổ chức kiểm soát nội bộ nhằm tăng cường chất lượng thông tin kế toán tài chính của các công ty niêm yết thuộ...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Thư, Phan Mỹ Hạnh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.458
 
Ứng dụng hệ thống mobilab3 trong đánh giá diễn biến chất lượng nước ao nuôi tôm tại tỉnh Bạc Liêu và tỉnh Sóc Trăng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Trang, Thái Văn Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2019
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  628.3
 
Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty TNHH dịch vụ tiệt trùng Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh Hiếu, Trần Nam Trung
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.742
 
Giáo trình ứng dụng tin học Sử dụng và khai thác Visual FoxPro 6.0 / chủ biên, Lê Thanh Tùng, Hoàng Đức Hải
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Hoàng Đức Hải, Lê Thanh Tùng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
Điều khiển lưu lượng đầu - cuối
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Thạch, Nguyễn Vạn Quốc
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  629.8
 
Oracle9i developer : phát triển ứng dụng web với forms builder
Tác giả: Nguyễn Ngọc Minh, Phương Lan, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.7565
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục