Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 15 kết quả
Tri thức dân gian của người Việt ở miền núi
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuâth, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực tại Công ty CP đầu tư xây dựng và vật liệ...
Tác giả: Trần Nguyễn Phương Thảo, Trương Quang Dũng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  658.3
 
Quy trình tổ chức theo dõi việc thực hiện các hợp đồng nhập khẩu của xí nghiệp dịch vụ cảng & cung ứng vật tư thiết bị- ...
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo, Diệp Thị Phương Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Nghiên cứu trích ly và định lượng charantin từ khổ qua rừng (mướp đắng)
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo, Bùi Đức Chí Thiện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Thực trạng công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại chi nhánh công ty TNHH giao nhận vận tải Bình M...
Tác giả: Nguyễn Phương Thảo, Trịnh Ngọc Anh
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.742
 
Trang phục của người Hà Nhi Hoa ở huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu
Tác giả: Vũ Hồng Nhi, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Phương Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Sân khấu, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Khử trùng tia cực tiếm bằng điều khiển điện thoại
Tác giả: Nguyễn Xuân Thành, Lê Quang Đức, Trần Nguyễn Phương Thảo
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.8
 
Giáo trình tin học đại cương A2
Tác giả: Lê Hoài Bắc, Lê Hoàng Thái, Nguyễn Phương Thảo, Nguyễn Tấn Trần Minh Khang
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  005.133
 
Luật Sở hữu trí tuệ Việt Nam : Sách tình huống
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Hồng đức, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  346.0482
 
Sách tình huống (bình luận bản án) luật sở hữu trí tuệ
Tác giả: Nguyễn Hồ Bích Hằng, Nguyễn Ngọc Hồng Phượng, Nguyễn Phương Thảo
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  346.0482
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục