Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 35 kết quả
Đánh giá cảm quan thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Công nghệ chế biến thịt - thủy sản
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (rar)
ddc:  664.9
 
Sự tích thành Hoàng làng ở huyện Gia Lâm và quận Long Biên, Hà Nội
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: Hà Nội: Mỹ thuật, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Thực hành quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Công nghệ chế biến sữa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  637.1
 
Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
Thực hành đánh giá cảm quan thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Công nghệ chế biến sữa
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  637.1
 
Đánh giá cảm quan thực phẩm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.072
 
Quy hoạch và xử lý số liệu thực nghiệm
Tác giả: Nguyễn Thị Thu Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  519.5
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục