Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 13 kết quả
Prepare for IELTS : practice tests for module C (Humanities) and General training module of the International English La...
Tác giả: Mary Jane Hogan
Xuất bản: Sydney: Insearch Language Centre International Programmes University of Technology Sydney, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
English to the max : 1200 practice questions to maximize your English power
Tác giả:
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2008
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
AP English language & composition for dummies
Tác giả: Geraldine Woods
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Cambridge practice tests for IELTS 1
Tác giả: Vanessa Jakeman, Cla McDowell
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Testing English : formative and summative approaches to English assessment
Tác giả: Bethan Marshall
Xuất bản: London New York NY: Continuum, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
501 synonym & antonym questions
Tác giả: Brigit Dermott
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
202 useful exercises for IELTS [kit]
Tác giả: Garry Adams, Terry Peck
Xuất bản: Marrickville NSW: Adams Austen Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Oxford English for information technology
Tác giả: Eric H Glendinning, John McEwan
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Cambridge IELTS. 3 : examination papers from the University of Cambridge Local Examinations Syndicate
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Oxford preparation course for the iBT examination
Tác giả: Susan Bates
Xuất bản: Don Mills Ont: Oxford University Press, 2011
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục