Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
The buffalo knife
Tác giả: William O Steele, Jean Fritz
Xuất bản: Orlando: Harcourt, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Flowers for Algernon
Tác giả: Daniel Keyes
Xuất bản: Orlando: Harcourt, 2004
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Vespertine
Tác giả: Saundra Mitchell
Xuất bản: Boston: Harcourt, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The graveyard game
Tác giả: Kage Baker
Xuất bản: New York: Harcourt, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The color purple
Tác giả: Alice Walker
Xuất bản: Orlando Fla: Harcourt, 2003
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
A wizard alone
Tác giả: Diane Duane
Xuất bản: San Diego: Harcourt, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Stepping on the Cracks
Tác giả: Kate Klimo, Kate Klimo cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 1991
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
A Wizard Abroad
Tác giả: Jules Verne, Jules Verne cm
Xuất bản: : Harcourt Brace Co, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Talking to dragons
Tác giả: Karen Marie Moning, Karen Marie Moning cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
Dealing with dragons
Tác giả: Cornelia Amiri, Cornelia Amiri cm
Xuất bản: : Houghton Mifflin Harcourt, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (epub)
ddc:  813
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục