Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Advanced Language Patterns Mastery
Tác giả: Larry Mclaughlin
Xuất bản: : Leading Edge Publications, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
Telling lies : clues to deceit in the marketplace, politics, and marriage
Tác giả: Paul Ekman
Xuất bản: New York: WW Norton, 1992
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
I can read you like a book [electronic resource] : how to spot the messages and emotions people are really sending with ...
Tác giả: Gregory Hartley, Maryann Karinch
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: Career Press, 2007
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
Communication skills for dummies [electronic resource]
Tác giả: Elizabeth Kuhnke
Xuất bản: Chichester England: Wiley, 2013
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
The lost art of listening [electronic resource] : how learning to listen can improve relationships
Tác giả: Michael P Nichols
Xuất bản: New York: Guilford Press, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
How to sell yourself : winning techniques for selling yourself-- your ideas-- your message
Tác giả: Arch Lustberg
Xuất bản: Franklin Lakes NJ: Career Press, 2002
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
Reading comprehension
Tác giả:
Xuất bản: : Manhattan Prep Publishing, 2012
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
Tâm lý học ứng xử
Tác giả: Lê Thị Bừng, Hải Vang
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1997
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
Detecting lies and deceit : pitfalls and opportunities
Tác giả: Aldert Vrij
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: John Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  153.6
 
Những cuộc đàm phán quyết định = : Crucial conversations
Tác giả: Minh Hiếu, Kerry Patterson
Xuất bản: H: Thế giới, 2009
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in
ddc:  153.6
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục