Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
The Stability of minerals
Tác giả: Geoffrey D Price, Nancy L Ross
Xuất bản: London New York: Chapman Hall, 1992
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  549
 
Khoáng vật học
Tác giả: La Thị Chích
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  549
 
Minerals : gifts from the Earth
Tác giả: Julie Kerr Casper
Xuất bản: New York: Chelsea House, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  549
 
Proceedings of the 11th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM)
Tác giả: Faqin Dong
Xuất bản: Cham: Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  549
 
Perovskites [electronic resource] : structure, properties, and uses
Tác giả: Maxim Borowski
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  549
 
Pyrite : a natural history of fool's gold
Tác giả: David T Rickard
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  549
 
14th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM2019) : Belgorod State Technological University named after V. G...
Tác giả: Sergey Glagolev, Sergey Glagolev
Xuất bản: Cham: Springer Nature, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  549
 
14th International Congress for Applied Mineralogy (ICAM2019) [electronic resource] : Belgorod State Technological Unive...
Tác giả: Sergey Glagolev
Xuất bản: Cham: Springer International Publishing Imprint Springer, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  549
 
Gastrointestinal pathology : an atlas and text
Tác giả: Cecilia M Fenoglio-Preiser
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins, 2008
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2008 C-549
 
1

Truy cập nhanh danh mục