Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Technology of biscuits, crackers, and cookies
Tác giả: Duncan Manley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 1 : Ingredients
Tác giả: Duncan Maley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 3 : Biscuit dough piece forming
Tác giả: Duncan Maley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals . Manual 4 - Baking and cooling of biscuits
Tác giả: Duncan Maley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 5 : Secondary processing in biscuit manufacturing
Tác giả: Duncan Maley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Biscuit, cookie and cracker manufacturing manuals - Manual 6 : Biscuit packaging and storage
Tác giả: Duncan Maley
Xuất bản: Cambridge: Woodhead Publishing Limited, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (rar)
ddc:  664.7525
 
Khảo sát quy trình chế biến bột hạt mít và ứng dụng trong sản xuất bánh cookie quy mô phòng thí nghiệm
Tác giả: Trương Công Luận, Huỳnh Kim Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.7525
 
Nghiên cứu khả năng thay thế bột mì bằng bột chuối xanh để chế biến bánh quy
Tác giả: Nguyễn Thị Bích, Nguyễn Lệ Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  664.7525
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất bánh gạo bổ sung bột hạt đậu mầm
Tác giả: Huỳnh Ngọc Tường Vi, Hồ Đặng Hồng Hạnh, Trần Thị Ngọc Mai
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in
ddc:  664.7525
 
Baking and Cooling of Biscuits. Vol. 3
Tác giả: Duncan Manley
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664.7525
 
1

Truy cập nhanh danh mục