Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 20 kết quả
The Canon Digital Rebel T1i/500D companion
Tác giả: Ben Long
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Making isometric social real-time games with HTML5, CSS3, and Javascript [electronic resource]
Tác giả: Mario Andrés Pagella
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Making isometric social real-time games with HTML5, CSS3, and Javascript [ressource électronique]
Tác giả: Mario Andrés Pagella
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly Media Inc, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.8
 
Light and exposure
Tác giả: Harold Davis
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
iMovie 6 & iDVD : the missing manual
Tác giả: David Pogue
Xuất bản: Sebastopol CA: Pogue PressOReilly, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  778.59028553
 
Digital photography hacks
Tác giả: Derrick Story
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  775
 
Baseball hacks
Tác giả: Joseph Adler
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2006
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (chm)
ddc:  796.357
 
Designing games : a guide to engineering experiences
Tác giả: Tynan Sylvester
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  794.815
 
Mastering the Nikon D90
Tác giả: Darrell Young
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Nikonians Press Distributedby OReilly Media, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.3
 
Mastering Canon EOS flash photography
Tác giả: NK Guy
Xuất bản: Santa Barbara CA Sebastopol CA: Rocky Nook Distributed by OReilly Media, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  778.7
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục