Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 1202 kết quả
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến : Toán 3
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.7
 
Toán cao cấp : Chuỗi và phương trình vi phân . Toán 4
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515
 
Toán cao cấp : Giải tích hàm nhiều biến phương trình vi phân
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  515.3
 
Toán cao cấp Chuỗi và phương trình vi phân Toán 4
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.
 
Toán cao cấp Giải tích hàm nhiều biến Toán 3
Tác giả: Đỗ Công Khanh, Ngô Thu Lương, Nguyễn Minh Hằng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc Gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  515.7
 
Toán cao cấp C1 và một số ứng dụng trong kinh doanh
Tác giả: Nguyễn Quốc Hưng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.0151
 
Văn học Việt Nam và Nhật Bản trong bối cảnh toàn cầu hóa kỷ yếu hội thảo quốc tế = : Vietnamese and Japanese Literature in The Globalization Context
Tác giả: Đoàn Lê Giang, Trần Thị Phương Phương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895
 
Nghiên cứu công nghệ chế tạo và điều khiển bộ biến tần ba pha giá thành thấp : Phụ lục
Tác giả: Phan Quốc Dũng
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.313
 
Nghiệp vụ ngân hàng thương mại = Commercial banking
Tác giả: Hoàng Đức, Nguyễn Đăng Dờn, Nguyễn Quốc Anh, Nguyễn Thanh Phong, Trần Huy Hoàng, Trần Thị Xuân Hương
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2009
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  332.12
 
Các tình huống trong giảng dạy cao học quản trị kinh doanh tại Việt Nam : Phát triển các tình huống kinh doanh giảng dạy MBA tại Việt Nam
Tác giả: Kee Young Kim, Raj Komaran, Osamu Nariai, Gilbert Tan Yip Wei
Xuất bản: TpHồ Chí Minh: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.007
 

Truy cập nhanh danh mục