Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 9 kết quả
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: Józse Barta, Y H Hui
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Practical handbook of advanced interventional cardiology : tips and tricks
Tác giả: Thach Nguyen
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  617.4
 
The handbook of clinical linguistics
Tác giả: Martin J Ball
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2008
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  616.85
 
Handbook of fermented meat and poultry
Tác giả: Y H Hui, Fidel Toldrá
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
The handbook of applied linguistics
Tác giả: Alan Davies, C Elder
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2004
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
The handbook of second language acquisition
Tác giả: Catherine Doughty, Michael H Long
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  418
 
Handbook of seafood quality, safety, and health applications
Tác giả: Cesarettin Alasalvar
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2011
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  363.1926
 
Handbook of international trade
Tác giả: Eun Kwan Choi, James Harrigan
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  382
 
The handbook of English linguistics
Tác giả: Bas Aarts, April M S McMahon
Xuất bản: Malden MA Oxford: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  420
 
1

Truy cập nhanh danh mục