Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 1229 kết quả
Kỹ thuật số
Tác giả: Nguyễn Thúy Vân
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3815
 
Kỹ thuật nhiệt
Tác giả: Trịnh Văn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.402
 
Kỹ thuật nhận dạng
Tác giả: Trần Hoài Linh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3994
 
Cơ sở thiết kế, chế tạo thiết bị trong công nghệ sản xuất môi trường
Tác giả: Lý Ngọc Minh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.283
 
Lý thuyết kỹ thuật Anten
Tác giả: Anh Phan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
Lý thuyết kỹ thuật Anten
Tác giả: Anh Phan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 1998
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
Lý thuyết kỹ thuật Anten
Tác giả: Anh Phan
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3824
 
Vẽ Kỹ thuật Autocad 2007
Tác giả: Trần Nhất Dũng, Bùi Đức Năng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  604.20285
 
Kỹ thuật an toàn môi trường
Tác giả: Nguyễn Ngọc Kiên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ thuật, 2022
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.86
 
Ma sát học : giáo trình dùng cho sinh viên, học viên cao học kỹ sư các ngành kỹ thuật
Tác giả: Nguyễn Anh Tuấn, Phạm Văn Hùng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.89
 

Truy cập nhanh danh mục