Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
Practical railway engineering [electronic resource]
Tác giả: Clifford F Bonnett
Xuất bản: London Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.1
 
Molecular to global photosynthesis
Tác giả: Mary D Archer, J Barber
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.46
 
Molecules of death
Tác giả: Steve Mitchell, G B Steventon, R H Waring
Xuất bản: London Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.9
 
Modern physics : an introductory text
Tác giả: Jeremy I Pfeffer, Shlomo Nir
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  530
 
Time, space, stars & man [electronic resource] : the story of the big bang
Tác giả: M M Woolfson
Xuất bản: London Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  523.18
 
Bioanalytical chemistry
Tác giả: A Manz, Dimitri Iossifidis, Nicole Pamme
Xuất bản: London River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, 2004
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2004 J-403
 
Service characteristics of biomedical materials and implants
Tác giả: A W Batchelor, Margam Chandrasekaran
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.96
 
Malaria : a hematological perspective
Tác giả: Geofrey Pasvol
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub Co, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.936
 
Malaria : a hematological perspective
Tác giả: Saad H Abdalla, G Pasvol
Xuất bản: London Singapore River Edge NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub Co, c2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.9792
 
Shock waves : measuring the dynamic response of materials
Tác giả: W M Isbell
Xuất bản: London Hackensack NJ: Imperial College Press Distributed by World Scientific Pub Co, c2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.11
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục