Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 11 kết quả
Biotechnology procedures and experiments handbook
Tác giả: S Harisha
Xuất bản: Hingham MA: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Biotechnology procedures and experiments handbook [electronic resource]
Tác giả: S Harisha
Xuất bản: Hingham Mass: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  660.6
 
Artificial intelligence [electronic resource] : a systems approach
Tác giả: M Tim Jones
Xuất bản: Hingham Mass: Infinity Science Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Digital signal processing using MATLAB and Wavelets
Tác giả: Michael Weeks
Xuất bản: Hingham Mass: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3822
 
Artificial intelligence : a systems approach
Tác giả: M Tim Jones
Xuất bản: Hingham Mass: Infinity Science Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  006.3
 
Robotics
Tác giả:
Xuất bản: Hingham MA: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Digital principles and logic design [electronic resource]
Tác giả: A Saha, N Manna
Xuất bản: Hingham Mass: Infinity Science Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3192
 
AutoCAD 2009 essentials [electronic resource]
Tác giả: Munir M Hamad
Xuất bản: Hingham Mass: Infinity Science Press, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620
 
Introduction to MATLAB & SIMULINK [electronic resource] : a project approach
Tác giả: Ottmar Beucher, Michael Weeks
Xuất bản: Hingham Mass: Infinity Science Press, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.001
 
Software testing interview questions [electronic resource]
Tác giả: Shivprasad Koirala, Sham Sheikh
Xuất bản: Hingham Mass: Infinity Science Press, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.14
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục